Carrer de Miquel Servet, 12, 08191 Rubí, Barcelona
+(34) 650 78 26 13
info@geajardiners.com

Podes

Gea jardiners, una garantia pel seu jardí

Podes

Realitzem feines de poda estacional, de formació i d’alçada.

També realitzem l’extracció i tal·la d’arbres o branques en situacions compromeses i d’alçada mitjançant tècniques de trepa.