Carrer de Miquel Servet, 12, 08191 Rubí, Barcelona
+(34) 650 78 26 13
info@geajardiners.com

Gea jardiners

Una garantía pel seu jardí

MANTENIMENT

Realitzem serveis de manteniment de jardineria tant per particulars com per empreses ( sega de gespa, retall d’arbustos, canvi de flor de temporada, control de sistemes de reg, etc.). També realitzem postes a punt de jardins i parcel·les forestals ( feines de tal·la i desbroç).

PODES

Realitzem feines de poda estacional, de formació i d’alçada. També realitzem l’extracció i tal·la d’arbres o branques en situacions compromeses i d’alçada mitjançant tècniques de trepa.

TRACTAMENTS

Realitzem tractaments fungicides i plagicides de típus curatiu i preventiu així com també herbicides, utilitzant productes fitosanitaris de tercera generació, menys perjudicials amb el medi ambient.

Serveis
tom-xs flexbox image-group-bottom-3-img space-bottom-xs center-xs»>to-arbol.jpg»>

Miembro del equipo

Jardiner

Miembro del equipo

Jardiner

Miembro del equipo

Jardinera